the art of swimming
by patryk fejfer

PROGRAM NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA W SZKOLE SWIM-ART

 

               Program został napisany po wielu latach nauki, doskonalenia jak i treningów pływackich prowadzonych ze wszystkimi grupami wiekowymi.  Poziomy opisane poniżej wynikają jeden z drugiego, stanowią całość. Nastawiamy się na długotrwałą współpracę, nie gonimy za efektem tu i teraz, gdyż pominięcie pewnych umiejętności utrudni nam i kursantowi naukę w późniejszych etapach. Jesteśmy skuteczni w nauce i doskonaleniu, ale zdajemy sobie sprawę, że wszystko wymaga czasu. 

               Postanowiłem podzielić grupy przede wszystkim ze względu na umiejętności i poziom wyjściowy a dopiero później ze względu na wiek.

               Do nauki i doskonalenia wykorzystujemy zarówno sprawdzone, tradycyjne metody (nauka poprzez pokaz i przekaz słowny) jak i nowoczesne (wideo analiza, przy zajęciach indywidualnych interkom do komunikowania się z kursantem/zawodnikiem podczas pływania). Sposób prowadzenia zajęć jest dobierany do umiejętności jak i wieku kursanta (z dziećmi i początkującymi grupami dorosłych jesteśmy w wodzie, grupy zaawansowane prowadzimy z brzegu basenu, ale nie stronimy od wejścia do wody i pokazem). Nasi instruktorzy dbają nie tylko o stronę techniczną i motoryczną kursantów, ale także mentalną, i wolicjonalną. Rozpalamy miłość do wody 😊.

 

               Nauka pływania u osób dorosłych jest największym wyzwaniem dla instruktora. Bardzo ciężko utworzyć grupę jednolitą umiejętnościami, również postępy w nauce są bardzo zróżnicowane. Dlatego wyróżniamy tylko dwa poziomy - osoby niepotrafiące pływać i już pływające.

 

DOROŚLI NAUKA:

               Na tym poziomie będziemy przede wszystkim przełamywać lęki, które występują u osób dorosłych, a nasz „instruktor-psycholog” znajdzie na to sposób. Rozumiemy pewne ograniczenia, pokazujemy drogę i modyfikujemy zadania indywidualnie dla każdego kursanta. Należy pamiętać że różnice w szybkości nauki będą znaczne. Nauczymy się leżeć swobodnie na wodzie, wydychać powietrze do wody, przyjmować prawidłową pozycję Zaczniemy od opanowania pracy nóg do kraula leżąc na plechach i na piersiach. Każdy Państwa sukces będzie naszym sukcesem.  Stopniowo będziemy się uczyć pracy rąk i ich koordynacji z oddechem i pracą nóg. Po drodze do celu, jakim jest sprawne przemieszczanie się w wodzie nauczymy się do niej skakać... na nogi, natomiast na główkę nauczymy się gdy rozpoczniemy poziom II.

Dla kogo?

Dla dorosłych, którzy nie potrafią pływać,  osoby które mają lęki związane z wodą.

Czego nauczymy?

 • przekonamy, że woda nie jest straszna 😊

 • wydychania powietrza do wody

 • leżenia na wodzie na plechach  i na piersiach

 • pracy nóg do kraula na plecach i piersiach

 • pracy rąk do kraula na plecach i piersiach

 • skoku do wody na nogi

 

DOROŚLI DOSKONALENIE:

               Na ten poziom zapraszamy osoby dorosłe które potrafią przepłynąć całą długość basenu bez zatrzymania. Będziemy szlifować umiejętności pływania kraulem na piersiach i plecach. Nauczymy się żabki i rozpoczniemy naukę delfina. Będziemy nurkować i skakać, tym razem skakać na główkę 😊. 

Dla kogo?

Dla dorosłych, którzy już potrafią przepłynąć całą długość basenu bez zatrzymania. Dla osób które chcą poprawić technikę kraula na plecach i piersiach oraz nauczyć się/doskonalić pływanie żabką i delfinem.

Czego nauczymy?

 • lepszego, skuteczniejszego i ładniejszego kraula 😊

 • żabki i delfina

 • skoku na główkę

 • pływania pod wodą

 

GRUPA SPORTOWA:

               Na te zajęcia zapraszamy wszystkich, którzy chcą zasmakować lub którym brakuje treningu pływackiego. Chcemy stworzyć grupę sportową, która będzie złożona z pasjonatów pływania w różnym wieku:

 • byłych zawodników jak i amatorów,

 • uczestników triatlonów i duatlonów,

 • naszych uczniów, którzy osiągnęli poziom P3 i chcą pójść krok dalej.

Będzie mocno, ale także bardzo konkretnie technicznie.

 

Przybory:

 • deski

 • spadochrony

 • fajki

 • płetwy

 • stoper 😊